Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de website makkelijkonlineverdienen.nl

Door deze website te bezoeken ga je automatisch akkoord met de disclaimer van makkelijkonlineverdienen.nl.

Vergelijkers

Op onze website geven wij bezoekers de mogelijkheid om producten te vergelijken. De vergelijkers op onze website zijn niet door ons gemaakt. Ondanks onze constante zorg om eventuele fouten in de vergelijkers te vermijden, kunnen wij de juistheid hiervan niet garanderen. Aankopen van abonnementen of verzekeringen van bezoekers zijn geheel op eigen rekening en risico. 

Producten

Via onze website kunnen diverse producten aangeschaft worden. Deze producten verkopen wij niet zelf, en worden niet door ons geleverd. Onze website wordt regelmatig bijgehouden, echter kunnen wij de juistheid van informatie over producten niet garanderen. Aankopen van bezoekers via onze website zijn geheel op eigen risico. Wanneer er een product via onze website wordt afgenomen, ontvangen wij hier een vergoeding voor.